top of page

FILM FACTORS | PL

WYCEŃ SWÓJ FILM

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROGRAMY BADAWCZE
NA TEMAT KOSZTÓW PRODUKCJI I ZWROTÓW Z EKSPLOATACJI FILMU FABULARNEGO PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU FARMA PRODUKCYJNA IV & V

  • Znajdź nas na Facebooku

FILM FACTORS | PL

WYCEŃ SWÓJ FILM

WERSJA WEBOWA APLIKACJI FILM FACTORS 1 | PL.
ZAPRASZAMY INWESTORÓW I PROUCENTÓW DO WSPÓŁPRACY. OD LIPCA 2022  - NOWY MODUŁ
FILM FACTORS 2 - RECOUPMENT.

FP2 - FILM FACTORS 2 - LOGO 2022 _ GREEN .png
CS - CINEO STDUIO - LOGO SMALL.png
PISF_log1pol_neg.png
  • PROTOTYPY SZYBKIEJ I INTUICYJNEJ APLIKACJI
    DO AUTOMATYCZNEJ KALKULACJI REALNEGO KOSZTU PRODUKCJI
    I PROMOCJI FILMU FABULARNEGO ORAZ POZIOMU JEGO RENTOWNOŚCI I PLANU ZWROTÓW (RECOUPMENT)

  • PRECYZYJNA WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ PRODUKCYJNYCH, AKTUALIZOWANA ON-LINE WZGLĘDEM AKTUALNYCH STAWEK RYNKOWYCH W OPARCIU O WZORZEC KOSZTORYSU PISF I AUTORSKIE, DEDYKOWANE MOELE RACOUPMENTU

  • USŁUGA Z WYKORZYSTANIEM PROSTEGO NARZĘDZIA ANALITYCZNEGO DLA PRODUCENTÓW, INWESTORÓW, KOPRODUCENTÓW I PARTNERÓW PROJEKTU FILMU

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Projekt FARMA PRODUKCYJNA został stworzony w 2015 roku jako projekt wspomagający młodych producentów i kierowników produkcji z polskich szkół filmowych. Pierwsze 3 edycje opierały się o przygotowania developmentowe do produkcji 3 filmów fabularnych, które powstały w następstwie tych działań i spełniły założenia realizacyjne, gromadząc w sumie w kinach prawie 1,2 mln widzów.

 

FARMA PRODUKCYJNA IV to kolejny, zdecydowanie bardziej zaawansowany etap opracowywania schematów projektów filmowych opierający się o badania, analizy kosztorysowe, badania statystyczne twardych danych rynkowych oraz opracowania wariantowe w zakresie planowania produkcji. W ramach IV edycji programu powstał prototypowy algorytm wyceny kosztów produkcji oraz kosztów promocji oparty o faktory wpływające na proces budowania kosztorysu. Usystematyzowane faktory pozwoliły na skrócenie drogi budowania szczegółowego kosztorysu i poprzez zastosowanie algorytmu wrażliwego na kluczowe czynniki kosztu produkcji i promocji dają precyzyjny wynik, będący szybką kalkulacją i punktem odniesienia na wstępnym etapie analizy scenariusza.

 

W ramach projektu przenalizowaliśmy detalicznie każdy element kosztorysu (według wzorca układu kosztów obowiązującego we wniosku PISF) i skróciliśmy gigantyczne równanie niemal tysiąca pozycji, do krótkiej, wygodnej formy obliczania kosztu produkcji. Przeprowadziliśmy także badania jakościowe, serię spotkań
i wywiadów z czołowymi przedstawicielami wielu funkcji w grupie zdjęciowej i przy wsparciu socjologa
i psychologa opracowaliśmy możliwy model optymalizacji procesu produkcji wpływający nie tylko na efektywność kosztową, ale także na komfort pracy członków ekipy zdjęciowej. W wyniku spotkań branżowych powstał także zunifikowany wzorzec kosztorysu P&A.

 

Poza prototypem aplikacji nazwanej FILM FACTORS | PL - INVESTMENT (aktualnie wdrożona jest już wersja webowa) polskiej produkcji filmowej / w planach jest wersja | EU dla koprodukcji europejskich), która stała się hasłem IV edycji FARMY PRODUKCYJNEJ – w ramach jej programu znalazły się także cele pozwalające zbadać ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA ZADOWOLENIE I NIEZADOWOLENIE Z PRACY CZŁONKÓW EKIPY FILMOWEJ oraz METODY OPTYMALIZACJI PROCESU PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO w polskich warunkach produkcji.

 

​Kolejna edycja programu (FP V'20) - FILM FACTORS 2 | PL  - RECOUPMENT skupiła się wykorzystaniu modelu obliczania kosztów i zestawieniu ich z przychodami. W edycji IV został już zasymulowany moduł
z recoupmentem, jednak jego pełna, skomplikowana forma wymagała osobnych detalicznych analiz, które stały się przedmiotem edycji V.  Otoczenie prac nad algorytmem było jednak bardzo trudne. Pandemia, inflacja i zamrożenie rynku kinowego na starcie prac bardzo wpłynęło na założenia oparte o system sprzedaży kinowej i resztę pól jako pochodne tego rynku. Rzeczywistość zmieniła układ pól eksploatacji (WINDOWING) oraz przyjęte reguły. Tworzy się nowy system parametrów recoupmentu - nazywanych przez nas faktorami (FILM FACTROS). Analiza wszystkich czynników kalkulacji wpływu pozwoli na łatwiejsze poruszanie się po nieznanej, nowej rzeczywistości. Algorytm pozwala na symulowanie różnych wariantów drogi inwestycyjnej, przychodowej, eksploatacyjnej i dystrybucyjnej, która czeka nas najbliższej jesieni. Wszyscy będziemy testować nowe modele i obserwować, czy kino wyjdzie z głębokiej defensywy i ułoży się wobec VOD. Na pewno zmienią się proporcje, a może i kolejności odliczeń w tzw. "waterfall", ceny, prowizje, marże, ilości. Tylko na jakie? Mamy nadzieje, że w tym procesie pomoże zrozumienie faktorów recoupmentu.

PROGRAM BADAWCZO-SZKOLENIOWY „FARMA PRODUKCYJNA”

 

PRODUKCJA:  Kamil Przełęcki | CINEO STUDIO Sp. z o.o.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ PISF.

CS - CINEO STDUIO - LOGO SMALL.png
PISF_log1pol.png
PROGRAM
PROGRAM I EDYCJI
21 CZEREWCA 2022
* wydarzenie w przygotowaniu
09:00- 09.30
09:30 - 09.50
09.50 - 10.30
10:30 - 11.30
11:30 - 11:35
11:35 - 12:00
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:15 - 13:45
13:45 - 14:00
REJESTRACJA |  KASY KINA HELIOS BLUE CITY
Zapraszamy 15 minut przed startem 
(miejsca nienumerowane)
BLOK I
METODOLOGIA PRAC, BREAKDOWN SKŁADOWYCH
I WARIANTY  MODELU RECOPMENTU

"..."

Kamil Przełęcki, Cineo Studio

PRZYCHODY I ZWROTY Z EKSPLOATACJi
& RENTOWNOŚĆ

"..."

Kamil Przełęcki 

PRZERWA TECHNICZNA
5 minut przerwy.
BLOK II
PRZERWA 
30 minut przerwy.
BLOK II
PRZYCHODY PO PANDEMII - CO SIĘ ZMIENIŁO
"..."

Marta Nowakowska - Sochacka

O MODELACH INWESTOWANA I DYSTRYBUCJI

PANEL DYSKUSYJNY

MODERATOR: Kamil Przełęcki – Cineo Studio

Ewa Ziętek Maciejczyk, Agencja reklamowa

Łukasz Siódmok, Film RÓJ S.A.

Jacek Lewandowski, Ipopema

Marta Nowakowska, Expert Film / Mówi serwis

PROGRAM SEMINARIUM FF2 - 21 CZEREWCA 2022
* wydarzenie w przygotowaniu
09:00 - 09.45
09:45 - 10.15
10.15 - 11.00
11:00 - 11.30
11:30 - 11:40
11:40 - 12:10
12:10 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:15
MODUŁ OPCJONALNY
14:15 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:15
16:15 - 18.30
REJESTRACJA |  KASY KINA HELIOS BLUE CITY
Zapraszamy 15 minut przed startem 
(miejsca nienumerowane)
BLOK I - O FILM FACTORS 1 i 2
WSTĘP - O PROJEKCIE

„Geneza pomysłu na skonstruowanie uzupełnienia algorytmu kalkulującego koszt produkcji o detaliczny moduł obliczający skomplikowane modele przychodów z filmu”.

Kamil Przełęcki – autor koncepcji FILM FACTORS
Alicja Grawon-Jaksik, KIPA (video)

METODOLOGIA PRAC, BREAKDOWN SKŁADOWYCH
I WARIANTY  MODELU RECOUPMENTU

"Jak powstawał główny człon algorytmu – metodologia prac 
i breakdown recoupmentu: definicje, rodzaje źródeł finansowania, formy i typy uczestnictwa w finansowaniu i ich konsekwencje w recoupmencie oraz warianty modelu recoupmentu."

Kamil Przełęcki, Cineo Studio

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW, ZWROTY Z EKSPLOATACJI
& RENTOWNOŚĆ

„Różne źródła przychodów – czym są, jaką mają skalę, jaki model podziału; wielki wpływ rynku VOD na model recoupmentu i obliczanie rentowności.”

Kamil Przełęcki, Cineo Studio

PRZERWA TECHNICZNA
10 minut
BLOK II - O OCZEKIWANIACH INWESTORÓW
OCZEKIWANIA INWESTORA CROWDFUNDINGOWEGO

„Inwestor crowdfundingowy – case study na przykładzie pierwszego przypadku inwestowania w film fabularny na zasadzie udziałów w spółce akcyjnej. Analiza postaw inwestorów małych kwot."

Łukasz Siódmok, Film RÓJ S.A. 

FINANSOWANIE PRODUKCJI FILMOWYCH
Z PERSPEKTYWY DUŻYCH INWESTORÓW

„Jak pozyskać finansowanie na produkcje filmowe od profesjonalnych inwestorów. Analiza oczekiwań funduszy inwestycyjnych i zamożnych inwestorów indywidualnych.”

Adam Chudy, IPOPEMA Securities S.A.

PRZERWA 
30 minut 
BLOK III - O PROMOCJI I JEJ EFEKTACH
PRZYCHODY Z LICENCJI PO PANDEMII - CO SIĘ ZMIENIŁO?

„Struktura przychodów licencyjnych w okresie postpandemicznym; rola VoD i kina w budowaniu pozycji sprzedażowej".

Marta Sochacka d. Nowakowska, Mówi Serwis

MEDIA PLAN - OPTYMALIZACJA NAKŁADÓW I MAKSYMALIZACJA WPŁYWÓW

„Jak efektywnie wydawać pieniądze z budżetu P&A. Media-plan w czasach postpandemicznych: optymalizacja kosztu i maksymalizacja efektu”.

Ewa Ziętek - Maciejczyk, Result Media

ZMIANY W MODELACH INWESTOWANA I DYSTRYBUCJI

PYTANIA DO PRELEGENTÓW

MODERATOR:

Kamil Przełęcki, Cineo Studio

Ewa Ziętek Maciejczyk, Result Media

Łukasz Siódmok, Film RÓJ S.A.

Adam Chudy, Ipopema Securities SA

Marta Nowakowska, Mówi serwis

BLOK IV - O PARAMETRACH RECOUPMENT PLANU
FAKTORY, PROGI I OBLICZANIE WARIANTÓW SPŁATY

„Co wpływa na przychody? Faktory recoupmentu – czyli parametry umów dystrybucyjnych. Czym są progi wejścia i wyjścia z recoupment planu i na jakich progach wychodzą poszczególni uczestnicy finansowania?”

Kamil Przełęcki, Cineo Studio

GRZECHY RECOUPMENTU I ALGORYTM APLIKACJI
W DZIAŁANIU

„Ślepe uliczki w przeliczaniu udziałów – gdzie łatwo zrobić błąd i obiecać za dużo? Przeliczanie udziałów bez MG, bez dotacji i bez sponsoringu”

Kamil Przełęcki, Cineo Studio

ZAKOŃCZENIE - PODSUMOWANIE I KONKURS
& ROZMOWY KULUAROWE

„Zaproszenie do rozmów kuluarowych i do pójścia do kina – 10 ufundowanych biletów na seans "NIESPODZIANKA" tuż po prelekcji dla osób, które wezmą udział w konkursie”."

Kamil Przełęcki, Cineo Studio

CZAS NA POSIŁEK
RABAT W HELIOS CAFE  - 20% NA KAWĘ 
oraz
RABAT W STREET RESTAURANT - 10% lub LUNCH 26 PLN 
PROJEKCJA FILMU
DARMOWE BILETY DO KINA DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

PRELEGENCI

KAMIL PRZEŁĘCKI | CINEO STUDIO

Autor konceptu programu FARMA PRODUKCYJNA i algorytmu FILM FACTORS | PL. Producent, kierownik produkcji, wykładowca szkół filmowych.

ALICJA GRAWON-JAKSIK | KIPA (video)

Producentka, konsultantka, ekspert rynku audiowizualnego.
Prezes Zarządu KIPA. Mentorka, wykładowczyni i twórca m.in. programów AKCELERATOR i KIPA FILM LANGUAGE LAB.
W 2022 wyselekcjonowana do europejskiego programu ACE Leadership Special jako jedna z 12 liderek europejskiego sektora AV.

EWA ZIĘTEK - MACIEJCZYK | RESULT MEDIA

PR & Marketing Director w agencji marketingu internetowego Result Media. Ekspertka IAB Polska z certyfikatem DIMAQ Professional, autorka i redaktorka wielu publikacji. Pasjonatka digital marketingu, odpowiedzialna za rozwój i strategię, wizerunek firmy oraz kampanie marketingowe. Od ponad 20 lat związana z mediami.

MARTA SOCHACKA (d.NOWAKOWSKA) | MÓWI SERWIS

Specjalista ds. dystrybucji, 27 lat w branży po stronie zarówno zakupów (HBO, Puls TV) jak i sprzedaży (Kino Świat, Monolith). Obecnie pracuje u dystrybutora Mówi Serwis i w firmie produkcyjne TFP.

ŁUKASZ SIÓDMOK | FILM RÓJ S.A.

Seryjny przedsiębiorca. Producent Filmu RÓJ. Prekursor crowd-inwestycyjnego modelu finansowania produkcji filmowych w Polsce.

ADAM CHUDY | IPOPEMA Securities S.A

Manager w Departamencie Rynków Kapitałowych domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. Odpowiedzialny za emisję akcji i obligacji. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na produkcje filmowe od funduszy i zamożnych klientów indywidualnych.   

EKIPA PROJEKTU

JULIA MAISA

Koordynator projektu.

Organizacja seminarium i warsztatów.

ALICJA GRAWON-JAKSIK

Specjalista i znawca rynku audiowizualnego i mechanizmów recoupmentu.

ARTHUR CZERNIK 

Specjalista ds. produkcji. Kierownik produkcji. W latach 2017 - 2019 Dyrektor ds. produkcji audiowizualnych w Doradztwie Mediowym.

MAGDALENA DANIEL

Specjalista ds. planowania produkcji. II reżyser ds. harmonogramu zdjęć i obsady.

EWA ZIĘTEK - MACIEJCZYK

Specjalista ds. marketingu.

NATALIA PRZEŁĘCKA

Asystentka koordynatora seminarium.

PRELEGENCI
EKIPA
DOJAZD
RSVP
MASZ PYTANIE - NAPISZ
  • Facebook

DZIĘKUJEMY​

PRODUKCJA:

CS - CINEO STDUIO - LOGO SMALL.png

WSPÓŁFINANSOWANIE:

PISF_log1pol.png
bottom of page