top of page

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROGRAM BADAWCZY
NA TEMAT KOSZTÓW PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU FARMA PRODUKCYJNA IV

  • Znajdź nas na Facebooku

FILM FACTORS | PL

WYCEŃ SWÓJ FILM

ARCHIWALNA WERSJA STRONY - VI - VII - 2019

FP2 - FILM FACTORS 1 - LOGO 2022.png
  • PROTOTYPY SZYBKIEJ I INTUICYJNEJ APLIKACJI
    DO AUTOMATYCZNEJ KALKULACJI REALNEGO KOSZTU PRODUKCJI
    I PROMOCJI FILMU FABULARNEGO ORAZ POZIOMU JEGO RENTOWNOŚCI I PLANU ZWROTÓW (RECOUPMENT)

  • PRECYZYJNA WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ PRODUKCYJNYCH, AKTUALIZOWANA ON-LINE WZGLĘDEM AKTUALNYCH STAWEK RYNKOWYCH W OPARCIU O WZORZEC KOSZTORYSU PISF I AUTORSKIE, DEDYKOWANE MOELE RACOUPMENTU

  • USŁUGA Z WYKORZYSTANIEM PROSTEGO NARZĘDZIA ANALITYCZNEGO DLA PRODUCENTÓW, INWESTORÓW, KOPRODUCENTÓW I PARTNERÓW PROJEKTU FILMU

CS - CINEO STDUIO - LOGO SMALL.png
FP - PISF PNG.png
FP - LOGO - KIPA PNG.png
O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Projekt FARMA PRODUKCYJNA został stworzony w 2015 roku jako projekt wspomagający młodych producentów i kierowników produkcji z polskich szkół filmowych. Pierwsze 3 edycje opierały się o przygotowania developmentowe do produkcji 3 filmów fabularnych, które powstały w następstwie tych działań i spełniły założenia realizacyjne, gromadząc w sumie w kinach prawie 1,2 mln widzów.

FARMA PRODUKCYJNA IV to kolejny, zdecydowanie bardziej zaawansowany etap opracowywania schematów projektów filmowych opierający się o badania, analizy kosztorysowe, badania statystyczne twardych danych rynkowych oraz opracowania wariantowe w zakresie planowania produkcji. W ramach IV edycji programu powstał prototypowy algorytm wyceny kosztów produkcji oraz kosztów promocji oparty o faktory wpływające na proces budowania kosztorysu. Usystematyzowane faktory pozwoliły na skrócenie drogi budowania szczegółowego kosztorysu i poprzez zastosowanie algorytmu wrażliwego na kluczowe czynniki kosztu produkcji i promocji dają precyzyjny wynik, będący szybką kalkulacją i punktem odniesienia na wstępnym etapie analizy scenariusza.

W ramach projektu przenalizowaliśmy detalicznie każdy element kosztorysu (według wzorca układu kosztów obowiązującego we wniosku PISF) i skróciliśmy gigantyczne równanie niemal tysiąca pozycji, do krótkiej, wygodnej formy obliczania kosztu produkcji. Przeprowadziliśmy także badania jakościowe, serię spotkań i wywiadów z czołowymi przedstawicielami wielu funkcji w grupie zdjęciowej i przy wsparciu socjologa i psychologa opracowaliśmy możliwy model optymalizacji procesu produkcji wpływający nie tylko na efektywność kosztową, ale także na komfort pracy członków ekipy zdjęciowej. W wyniku spotkań branżowych powstał także zunifikowany wzorzec kosztorysu P&A.

Poza prototypem aplikacji nazwanej FILM FACTORS | PL  - INVESTMENT (aktualnie wdrożona jest już wersja webowa) polskiej produkcji filmowej / w planach jest wersja | EU dla koprodukcji europejskich), która stała się hasłem IV edycji FARMY PRODUKCYJNEJ – w ramach jej programu znalazły się także cele pozwalające zbadać ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA ZADOWOLENIE I NIEZADOWOLENIE Z PRACY CZŁONKÓW EKIPY FILMOWEJ oraz METODY OPTYMALIZACJI PROCESU PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO w polskich warunkach produkcji.

PROGRAM BADAWCZO-SZKOLENIOWY „FARMA PRODUKCYJNA”

 

PRODUKCJA:  Kamil Przełęcki | CINEO STUDIO Sp. z o.o.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ PISF.

CS - CINEO STDUIO - LOGO SMALL.png
FP - LOGO - PISF PNG 2.png
PROGRAM
PROGRAM II EDYCJI
24.07.2019
* wydarzenie archiwalne
09:15- 09.30
09:30 - 09.45
09.45 - 10.30
10:30 - 11.15
11:30 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45
12:45- 13:15
13:15 - 13:45
13:45 - 14:00
REJESTRACJA | 
Zapraszamy 15 minut przed startem  (miejsca nienumerowane)
WSTĘP - O PROJEKCIE

„Geneza pomysłu na skonstruowanie wzoru / algorytmu obliczającego koszt produkcji, promocji i przychodów
z filmu, czyli moc statystyki”.

Kamil Przełęcki – autor koncepcji FILM FACTORS

METODOLOGIA I ETAPY PRAC - O APLIKACJI

„W poszukiwaniu Świętego Graala. Gdzie szukaliśmy zależności, prawideł, powtarzalności i co z tego wynika?”

Kamil Przełęcki | Alicja Grawon -Jaksik

FAKTORY PRODUKCJI FILMOWEJ

„Co wpływa na realny koszt produkcji filmu, czyli
o odstępstwach od statystycznej średniej.

Praktyczny przykład na układzie kalendarzówki – case study.”

Kamil Przełęcki | Magdalena Daniel 

PRZERWA TECHNICZNA
15 minut przerwy.
GRZECHY KOSZTORYSOWANIA

„Najczęściej popełniane błędy w kosztorysowaniu – jak ich unikać,
z czym walczyć, co forsować w relacjach z inwestorami.”

Kamil Przełęcki | Alicja Grawon-Jaksik

KOSZTORYS P&A I PLAN WYDATKÓW - CASH FLOW

„Nakłady na promocję filmu jako część inwestycji
w projekt. Skala P&A, a skuteczność dystrybucji.

Planowanie cash flow, czyli jak uniknąć utraty płynności finansowej – kluczowe momenty w produkcji.”

Kamil Przełęcki 

ZWROT Z INWESTYCJI

„Obliczanie zwrotu z inwestycji w produkcję filmu – mechanizmy rządzące recoupmentem i różne etapy break even.”

Alicja Grawon-Jaksik

FILM FACTORS – PROTOTYP APLIKACJI

„Automatyczna aplikacja licząca koszt produkcji filmu – magia, szarlataństwo czy po prostu zwykła matematyka”.

Kamil Przełęcki 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI - Q&A

PRELEGENCI

KAMIL PRZEŁĘCKI | CINEO STUDIO

Autor konceptu programu FARMA PRODUKCYJNA i algorytmu FILM FACTORS | PL. Producent, kierownik produkcji, wykładowca szkół filmowych.

ALICJA GRAWON-JAKSIK

Specjalista i znawca rynku audiowizualnego. W latach 2013-2018 Dyrektorka Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Mentorka programu Media Biz Hub i twórca programu AKCELERATOR.

MAGDALENA DANIEL I CINEO STUDIO 

II reżyser ds. kalendarzówki.

Specjalista ds. planowania produkcji filmowej.

EKIPA

ARTHUR CZERNIK | CINEO STUDIO

Specjalista ds. produkcji. Kierownik produkcji. W latach 2017 - 2019 Dyrektor ds. produkcji audiowizualnych w Doradztwie Mediowym.

JULIA MAISA | CINEO STUDIO

Koordynator projektu.

Oraganizacja seminarium i warsztatów.

EWA ZIĘTEK - MACIEJCZYK

Specjalista ds. marketingu.

EKSPERCI

JERZY ZIELIŃSKI                                 

Autor zdjęć   

                                                                                  

JOANNA MACHA                            

Scenograf           

                                                

DOROTA ROQUEPLO                        

Kostiumograf         

                                     

EWA BRODZKA                               

Reżyser obsady       

                                                                                  

GRZEGORZ RZEPECKI                       

Rekwizytor             

                                                              

JUSTYNA JUSZCZYK                                                                          

Postprodukcja

 

ARTUR BARTOS                                                                              

Supervisor SFX

MAREK SUBOCZ                                                                      

Supervisor VFX

MONIKA ŻUCZKOWSKA                                                                  

Ubezpieczenia

TOMASZ MATRASZEK 

Charakteryzacja

KAJA d'ERCEVILLE

Obiekty zdjęciowe

 

ELŻBIETA SOBOLEWSKA

Agencja aktorska

IRENEUSZ CZOP

Aktor

PAWEŁ FIŁONOWICZ

Dystrybucja

RADOSŁAW OCHNIO

Dźwięk na planie i w postprodukcji

PRELEGENCI
EKIPA

PRODUKCJA:

CS - CINEO STDUIO - LOGO SMALL.png

WSPÓŁFINANSOWANIE:

FP - LOGO - PISF PNG 2.png
bottom of page