Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ I RELACJE SPONSORSKIE, A TAKŻE Z UWAGI NA ZMIENIAJĄCE WARUNKI RYNKOWE W ZAKRESIE KOSZTÓW PRODUKCJI SYSTEM FILM FACTORS JEST W TRAKCIE MODYFIKACJI PARAMETRÓW

SZACUNKOWA DATA PUBLIKACJI SYSTEMU - 31 MARCA 2021 r.

,