top of page

GALERIA PROJEKTU

Prace przygotowawcze nad projektem trwały prawie 2 lata, a jego realizacja i przeprowadzenie wszelkich analiz oraz testów w ramach projektu wspartego przez CRPK oraz przygotowanie archiwizacji do cyfrowego klonowania zostało skumulowane w 4 miesiącach 2023 roku między lipcem a październikiem 2023.
Produkcja i przygotowania odbywały się w CINEO STUDIO, a nagrania, postprodukcja, spotkania odbywały się
w studio DOLBY ATMOS - PROSOUND STUDIO Katarzyna Dzida - Hamela.

bottom of page