top of page

Edukacja w zakresie produkcji filmowej

 

NOWOŚĆ:  KOMPENDIUM PRODUKCJI FILMOWEJ - WYDAWNICTWO W PRZYGOTOWANIU

Program nauczania produkcji filmowej, rozwijany, modyfikowany, unowocześniany nieustannie od 2006 roku, wdrożony został na stałe w programy szkół filmowych w Katowicach (WRiTV), Warszawie (WSF) i Gdyni (GSF) oraz w cząstkowej formie zaprezentowany w szkole w Łodzi (PWSFTViT). Oparty jest na kilku podstawowych założeniach, które stanowią oś
i profil rozpatrywania aspektów produkcji filmowej.

 

KREATYWNY PRODUCENT, A NIE KSIĘGOWY

Pierwszym z założeń jest przygotowanie do zawodu kierownika produkcji, któremu dalej od księgowego administratora, a bliżej do kreatywnego producenta. W całej osi programu aspekt jakości finalnego produktu jakim jest dzieło filmowe stawiany jest na najwyższym stopniu, wygrywając z logiką - lepsze bo tańsze. Wyzwolenie się dyktatu księgowych kont na rzecz kreatywnej produkcji i sprytnej organizacji pracy i kosztów, z zachowaniem priorytetu dobra filmu i bilansu inwestycji względem zwrotu - jest podstawą filozofii kształcenia młodych producentów (w sumie około 1200 osób  na przestrzeni dekady, biorąc pod uwagę wszystkie szkoły). Tu istotne jest wyzwalanie kreatywnego myślenia o skutkach projektu poprzez odważne kooperacje międzynarodowe, sięganie do nowych mediów jako nośnika promocji, ale także niekonwencjonalnego rozwoju, ewolucji i rozszerzenia treści oraz poprzez kreowanie postawy lidera w grupie zdjęciowej - inicjatora i animatora przedsięwzięć filmowych.

 

FILM TO INWESTYCJA - ZWROTEM MOŻE BYĆ TEŻ SUKCES ARTYSTYCZNY

Drugim z założeń jest myślenie inwestycją - zarówno w kontekście czasu (i kosztu pieniądza w czasie) jak i w kontekście zwrotu. Przy czym zwrot nie jest definiowany jako zwrot strice finansowy. Jako waluta stawiane są cztery cele sensu produkowania filmu: cel finansowy (czyli frekwencja w kinach, liczba sprzedanych nośników i licencji tv), cel artystyczny (czyli film jako forma, dzieło sztuki definiowane poprzez uznanie specjalistów, jurorów festiwali), cel edukacyjny (czyli wartość niesionego powszechnego przekazu i znaczenia informacyjnego, szerzącego idee czy wiedzę) oraz cel marketingowy (czyli film jako nośnik pośredni lub bezpośredni przekazu marketingowego - zarówno jako product palcement jak i brand integraton, wychodzące poza ramy filmu, w przestrzeń jego komunikowania i powiązania z ideami niesionymi w treści). Takiej filozofii podporządkowane są działy nauczania dotyczące kosztorysowania zarówno produkcji jak i promocji.

 

D&D - FILOZOFIA PRODUKCJI

Trzecim z założeń jest kult developmentu i przygotowań, jako najważniejszego okresu w pracach nad filmem, w którym okres produkcji jest jedynie realizacją szczegółowo zaplanowanego planu, zawierającego zawsze wersje awaryjne, czyli PLAN "B". Etap prac w developmencie ma odnosić się do etapu dystrybucji i być z nim ściśle skorelowanym.

W przeciwnym razie rozeszłyby się podstawowe faktory produkcji, inwestycja i jej zwrot (niezależnie od waluty określonej celem powstania filmu). Ta filozofia stosowana w produkcji filmowej nazwana została "D&D - DEVELOPMENT & DISTRIBUTION".

 

CHRONOLOGIA I HIERARCHIA

Czwartym z założeń jest nauczanie procesu w 4 fazach (semestrach), które odpowiadającą cyklowi powstawania filmu - jak cztery pory roku - dzieląc film na przygotowania, zdjęcia, montaż i prace końcowe, czy na development, produkcję, postprodukcję i dystrybucję. W relacjach i zakresach ćwiczeń zaś program odpowiada funkcjom produkcyjnym: asystent produkcji, II kierownik produkcji, kierownik produkcji, producent. Program zawiera kompleksową wiedzę odpowiadającą zarówno okresom produkcji w pełnym wymiarze istnienia filmu od pomysłu do archiwum jak i funkcjom - co ma swe przełożenia na liczbę i skalę wykonywanych ćwiczeń i pozyskiwanej wiedzy. Przez 2 lata, w cztery semestry wszystkie procesy i dokumenty formalne, jakie wykonuje się w procesie produkcji filmu stają się przedmiotem zaliczenia..

Student zaliczając te semestry posiada pełną wiedzę o każdym z etapów produkcji, o każdym wykonywanym procesie od treatmentu i formatowania scenariusza - po narzędzia marketingowe w komunikacji z widzem na etapie dystrybucji w kinie, home video i tv.

 

Program edukacji zawiera pełny zakres formularzy dokumentacji organizacyjnej, formalnej, finansowej oraz bogate prezentacje obrazujące procesy technologiczne i produkcyjne. Poza dziesiątkami wzorców - uzupełniony jest o diagramy opisujące każdy z procesów produkcji (od scenariusza, poprzez pracę z obiektem, efekty specjalne, workflow postprodukcji, po finansowanie, cash flow, materiały wyjściowe i metody dystrybucji). Stanowi autorski model produkcji filmowej osadzony o wiedzę procesową, technologiczną i nowo mediową. Wykorzystywanie tej wiedzy zaś - ma się stać źródłem skuteczności zawodowej przyszłych producentów, budujących na tych filarach autorytet, sprawność zawodową oraz oryginalność kreacji, rozumianej jako projekt dzieła filmowego od idei i pomysłu - po skuteczne docieranie do adresatów.

 

Fazy edukacji obejmują prace indywidualne i zespołowe: 1) technologię produkcji z przygotowaniem planów produkcyjnych, osadzonych na scenariuszu i kalendarzówce oraz nomenklaturze zawodowej i znajomości procesów postprodukcji 2) planowanie okresu zdjęciowego z zakresie szczegółowych planów dziennych i planu kosztów produkcji filmu, czyli kosztorysowanie 3) analizę różnych rodzajów budżetów i raportowanie wyników produkcji, wraz z planowaniem przepływów finansowych (cash flow) i promocji w postaci budżetu P&A  4) pracę w grupie nad projektem filmowym, wykorzystującym nowe media i narzędzia marketingu do dystrybucji filmu na wszelkich możliwych polach eksploatacji.

 

Edukacja w zakresie produkcji filmowej oparta o w/w autorski czteroklapowy program nauczania ma charakter sekwencyjny, co oznacza, że jego kontynuacja możliwa jest jedynie w określonej kolejności, a ćwiczenia, wiedza, zadania oraz logika produkcji wynikają z wiedzy nabytej w poprzedniej fazie.

WIĘCEJ TEORII ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ FILMOWĄ - W KOMPENDIUM PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO, unikalnym wydawnictwie w 3 tomach dla studentów szkol filmowych i młodych producentów. [LINK]

 

 

 

 

 

bottom of page